Sala silvergruva är en silverfyndighet sydväst om Sala. Den har varit kontinuerlig drift från 1400-talet till 1908. Den sista gruvan – Bronäsgruvan – stängdes 1962. Här en av byggnaderna.
Bild: © JazzaInDigi – stock.adobe.com