Musik och skådespel vid firande av Sala Silvergruva. Här har gruvbrytning pågått sedan sent 1400-tal.
Foto:© Conny Sjostrom | Dreamstime.com